Relaps, (af lat. relapsus, af relabi falde tilbage, re- + labi glide, falde), tilbagefald.