Relaksation, (af lat. relaxatio 'lettelse, afslappelse', af re- og afledn. af laxare 'slappe, løsne'), et isoleret fysisk systems tendens til at søge mod ligevægt. Således vil den elektriske strøm i et sædvanligt metal hurtigt dø ud, hvis den ikke opretholdes af et påtrykt elektrisk felt. Strømmen er bestemt af balancen mellem elektronernes acceleration, der skyldes det påtrykte elektriske felt, og relaksationsprocesser, der skyldes elektronernes kollisioner med fx urenheder. Som følge af disse modsatrettede tendenser bliver den elektriske strøm stationær og proportional både med det elektriske felt og med en karakteristisk relaksationstid τ. I det nævnte eksempel angiver størrelsen Δt/τ sandsynligheden for, at elektronerne afbøjes af urenhederne i det lille tidsrum Δt. I almindelige metaller kan τ antage meget forskellige værdier afhængigt af temperaturen og metallets renhed, almindeligvis mellem 10-14 s og 10-10 s.