Rekylalger, (1. led af fr. recul 'tilbagegående bevægelse', afledt af reculer, egl. 'løbe tilbage', af re- og cul 'bagdel'), Cryptophyceae, encellede flagellater, som forekommer i alle vandige miljøer. Der findes ca. ti slægter med ca. 200 arter. Cellen har to svingtråde, som er forsynede med hår. En rekylalge er sammentrykt og oftest skråt afskåret i forenden. På bugsiden findes et svælg, som er beklædt med slimlegemer (trichocyster), der kan affyres ved fx mekanisk stimulering. Foruden klorofyl a og c indeholder gruppen phycobiliproteiner og carotenoider. Kloroplasternes farve er meget variabel med flere afskygninger af blågrønt, rødt, gult eller brunt, afhængigt af indholdet af pigmenter.