Rekvirere, (af lat. requirere søge efter, af re- + quærere søge), ansøge om; sende bud efter; kræve udleveret.