Rekusation, (af lat. recusatio, af recusare), vægring; afslag.