Rekurrere, (af lat. recurrere løbe tilbage, vende tilbage, re- + currere løbe), vende tilbage.