Rektifikation, (afledn. af lat. rectificare 'gøre lige', af rectus 'lige, ret' og afledn. af facere 'gøre'), adskillelse af flygtige stoffer ved flertrinsdestillation i et kolonneapparat. Det søjleformede kolonneapparat fungerer som et antal simple (ettrins) destillationsapparater stablet oven på hinanden. Kolonnen kan indeholde et antal bunde, der hver fungerer som et trin. Kolonnen kan i stedet være fyldt med fx Raschig-ringe, som giver en stor kontaktflade imellem den opadstigende damp og den nedadrislende væske. Kvalitetsangivelsen "rektificeret" på etiketten til nogle ældre brændevinsmærker sigter bl.a. til en destillation, som især har fjernet fuselolier; se alkohol (teknisk fremstilling).