Rektificere, (af lat. rectificare gøre lige, af rectus lige, ret + -ficare -ficere), rette; berigtige.