Rekordere, (af lat. recordare, recordari erindre sig, mindes, af re- + cor, cordis hjerte, intelligens), optegne.