Rekomposition, (lat. re- + komposition), omarbejdelse.