Rekomponere, (lat. re- + komponere), sætte sammen igen; omarbejde.