Rekapitulere, sammenfatte hovedpunkterne, resumere.