Reiteretur, reit., (lat., af reiterare), kan udleveres på ny.