Reine claude, gruppe af blommesorter, bl.a. ouillins reine claude og althans reine claude, se reineclaude-blomme