Reimport, (lat. re- + import), genindførsel af varer, som man tidligere har udført.