Reifikation, (afledt af lat. res 'ting' og afledn. af facere 'gøre'), tingsliggørelse og afhumanisering, se fremmedgørelse.