Reificere, (af lat. res ting + -ficere), tingsliggøre; forvandle noget abstrakt til noget konkret.