Regulativ regel, (se regulativ), inden for filosofi regel, der tjener til at regulere en bestemt aktivitet, som eksisterer uafhængigt af reglen (fx færdselsregel); det modsatte af konstitutiv regel.