Regula falsi, (lat. 'usandhedens regel'), i matematik en metode til bestemmelse af nulpunkter for en funktion f (x). Navnet hentyder til, at man har to tilnærmelser, x0 og x1, der kaldes "falske løsninger". Reglen går ud på at forbedre disse tilnærmelser ved at finde den x-værdi, x2, hvor korden gennem de to punkter (x0,f (x0)) og (x1,f (x1)) skærer x-aksen. Herefter erstattes den dårligste af de to oprindelige værdier med x2, og en ny korde kan findes. Metoden er analog til Newtons metode (se numerisk analyse) med den forskel, at tangenten erstattes af sekanten, der er lettere at beregne, hvis funktionen er vanskelig at differentiere.