Regula de tri, (af lat. regula de tribus 'reglen om de tre'), i matematik en regel til løsning af opgaver af formen: "Når 7 kg kartofler koster 14 kr., hvad koster så 8 kg?". Reglen siger, at man skal gange andet med tredje led og derefter dele med første led. Svaret bliver altså 14∙8/7 = 16.