regres

Artikelstart

Regres er i forsikrings- og formueretten et krav, som en skyldner fremsætter mod en eller flere ligestillede skyldnere om, at fx et betalt erstatnings- eller kautionsbeløb skal refunderes.

Faktaboks

Etymologi
Ordet regres kommer af det latinske regressus 'tilbagegang', af regredi, af re- og gradi 'gå, træde'.

Hvis fx én ud af flere erstatningsansvarlige betaler hele den skadelidtes erstatningskrav, kan den pågældende ved regres hos de øvrige ansvarlige kræve, at de hver betaler den del af erstatningsbeløbet, der svarer til den enkeltes andel i skaden.

På samme måde kan en kautionist, der har betalt en bankgæld, som denne har kautioneret for, fremsætte et regreskrav over for hovedmanden (skyldneren), dvs. den, der lånte pengene i banken.

Den erstatning, som en arbejdsgiver har måttet udrede som følge af en arbejdstagers uforsvarlige adfærd, kan kun kræves betalt af denne i det omfang, det findes rimeligt under hensyn til den udviste skyld, arbejdstagerens stilling og omstændighederne i øvrigt, jf. Erstatningsansvarslovens § 23, stk. 1.

Har en arbejdstager forvoldt en skade, der er dækket af en tingsforsikring, en driftstabsforsikring eller arbejdsgiverens ansvarsforsikring, ifalder arbejdstageren ikke erstatningsansvar, medmindre skaden er forvoldt forsætligt (med vilje) eller ved grov uagtsomhed, jf. Erstatningsansvarslovens § 19, stk. 3.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig