Regolit, det løse udgangsmateriale for jordbundsdannelse. Regolitten kan øverst omfatte en jordbund, der pga. jordbundsdannelse eller geologiske processer kan være lagdelt. Oftest forbindes navnet med det lag af løst materiale, som dækker en fast bjergart og er opstået af denne gennem fysisk sønderdeling, vejrsmuldring, frem for gennem kemiske og biologiske processer.