Regnum, (lat., af rex, regis konge), rige; kongerige; kongeværdighed.