Regnskab, inden for driftsøkonomi en resultatopgørelse, der måler indtægter, omkostninger og overskud for en periode, samt en balance, der viser aktiver og passiver (forpligtelser og egenkapital) på et bestemt tidspunkt — ofte ved periodens udgang. Internt regnskab har til formål at dække informationsbehov hos interne beslutningstagere i virksomheden, fx ledelsen, mens eksternt regnskab (se årsregnskab) henvender sig til beslutningstagere i det omgivende samfund, fx investorer og långivere.