Regnmåler, pluviometer, apparat til måling af nedbør. Inden for et givet tidsrum måles regnmængden i en beholder, som står frit og i en passende højde, hvor vandet ikke plasker op fra jorden. Beholderen bør desuden være sikret mod fordampning. Løbende nedbørsregistrering opnås ved at koble en pen til en flyder i beholderen. Elektroniske regnmålere har et kammer, som fyldes med vand og derefter tømmes; hver tømning registreres og omsættes til mm nedbør.