Regnemønt, møntenhed, som bruges ved regnskabsføring, men ikke eksisterer i form af håndgribelige mønter. Begrebet har været kendt i Danmark i hvert fald siden 1500-t. Der var et meget stort antal større og mindre sølvmønter i omløb, hvis kursforhold bl.a. kunne findes vha. tyske og hollandske vekselbøger. Fra 1979 havde begrebet en europæisk pendant i ECU, fra 1999 erstattet af euro, som efter planen først vil foreligge i pengesedler og mønter fra 2002. I bankvæsenet kaldes regnemønter i dag kontopenge.