Regn, nedbør, som består af vanddråber, der kondenserer på små kerner af sand, salt, støv eller lignende. De er så store, at de falder jævnt (i modsætning til finregn). Regn kan holde sig flydende ned til ca. −3°C og kaldes da isslag. Regn ses både i bygeform og som mere udbredt nedbør.