Reglementeret, (se reglementere), foreskreven; lovbefalet.