registreret partnerskab

Artikelstart

Registreret partnerskab, tildligere anvendt offentlig registrering af partnerskab mellem to personer af samme køn med den retsvirkning, at partnerne i vid udstrækning opnåede samme retsstilling, som indgåelse af ægteskab medførte for ægtefæller.

Loven om registreret partnerskab blev indført i Danmark i 1989 som det første sted i verden. Den blev ophævet i 2012, hvor parforhold mellem to personer af samme køn blev omfattet af Ægteskabsloven.

Loven finder dog fortsat anvendelse på registrerede partnerskaber, der er indgået før den 15.6.2012. Et partnerskab, der er indgået efter lov om registreret partnerskab, kan efter parternes ønske omdannes til et ægteskab.

Registrerede partnere har gensidig forsørgelsespligt og kan have formuefællesskab, og de er omfattet af reglerne om separation og skilsmisse samt af reglerne om ægtefællebeskatning og sociale ydelser til ægtefæller.

De regler om ægtefæller, der ikke gælder for registrerede partnere, er særskilt opregnet i loven. Det gælder fx regler om adoption, og registrerede partnere kan derfor ikke i fællesskab adoptere et barn. Dog kan en registreret partner adoptere sin partners barn. Registrerede partnere kan heller ikke have fælles forældremyndighed over børn, men den ene af parterne kan have forældremyndighed over et barn, der bor hos partnerne.

Bestemmelser i dansk lovgivning, der indeholder særlige regler om den ene part i et ægteskab bestemt ved dennes køn, finder ikke anvendelse på registreret partnerskab, fx regler om bevarelse af enkepensionsret ved separation og skilsmisse. Bestemmelser i internationale traktater om ægteskab og ægtefæller finder ikke anvendelse på registreret partnerskab, medmindre de stater, der har tiltrådt traktaten, tilslutter sig dette.

Arveret

Partnere i et registreret partnerskab er omfattet af samme regler som ægtefæller vedrørende arv, dødsboskifte og ret til forsikringsydelser mv. Registrerede partnere har således både arveret efter Arveloven og tvangsarveret efter en afdød partner. Hvis afdøde ikke havde børn, arver den efterlevende partner det hele, og hvis afdøde havde børn, arver den efterlevende registrerede partner 1/3.

Såfremt partnerne havde formuefællesskab, og den afdøde partners myndige livsarving tillader det, kan den efterlevende partner få fællesboet udleveret som uskiftet bo. Rettigheder, der i lovgivningen er tillagt en efterlevende ægtefælle, tilkommer også den efterlevende registrerede partner.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig