Registrerende instrument, (se registrere), måleinstrument, der automatisk optegner forandringer i det forhold, der måles (barograf, termograf osv.).