Registerton, international volumenenhed lig med 2,831.685 m3. Den anvendtes tidligere til angivelse af et skibs samlede volumen (bruttoregistertonnagen, BRT) og skibets volumen ekskl. mandskabs-, navigations- og maskinrum (nettoregistertonnagen, NRT). Enheden registerton stammer fra England, hvor den er defineret som 100 engelske kubikfod. Se også skibsmåling.