Register, toneområde inden for stemmens brug med individuel klangkarakter, forskellig fra andre pga. stemmelæbernes og musklernes uens arbejdsmåder ved varierende tonehøjder, fx falset.