Register, inden for datalogi et hurtigt lagerelement i en processor. Man kan læse data fra og skrive data til et register, men mange registre har desuden specialiserede funktioner. Et akkumulatorregister er tilknyttet en adder, som kan addere et specificeret tal til dets indhold. Et skifteregister er et register, i hvilket alle bits kan skiftes én eller flere positioner til venstre eller højre. I en tæller kan indholdet gå igennem en specificeret rækkefølge af tilstande normalt svarende til fortløbende binære heltal. I en computer styres alle registeroperationer af computerens maskininstruktioner.