I bogtryk siges tekst og billeder at "holde register" ved sammenfaldende placering af sats og billedtryk på begge sider af det trykte ark. Om en enkelt side bruges udtrykket også om korrekt sammenfaldende påtryk af alle delfarver i et flerfarvetryk. Svigtende register kaldes "mispasning"