regionplan

Artikelstart

Regionplan, i Danmark vigtig del af den planlægning, de 12 amtsråd havde ansvar for efter Planlægningsloven. I 2007 blev disse afløst af fem regionale udviklingsplaner. Regionplanerne fik fra 1.1.2007 virkning som landsplandirektiv; de var således fortsat gældende, og kommunerne skulle ved planlægning, tilladelser og dispensationer overholde regionplanerne, indtil de blev ophævet eller bortfaldt.

Hvert amt udarbejdede en regionplan. Den rummede de sektorplaner, som tidligere var selvstændige planer med retsvirkning: fredningsplaner, vandindvindingsplaner etc. Regionplanerne havde en 12-årshorisont, men skulle revideres hvert fjerde år. Staten udsendte de overordnede retningslinjer, og amtet skulle herefter sørge for, at borgerne kunne deltage i debatten. Det forudsatte, at amtsrådet udarbejdede et omfattende informationsmateriale og bl.a. fortalte om de hidtidige planer og de ændringer, der overvejedes.

Regionplanen skulle indeholde alt, der havde betydning for de fysiske rammer i området, fx placering af virksomheder, udpegning af områder, hvor naturen skulle beskyttes, hvor man måtte grave grus, hvor der måtte plantes skov, hvor vandresurserne skulle beskyttes i særlig grad, hvilke kvalitetskrav der skulle være i vandområderne (se recipientkvalitetsplanlægning), og hvor der skulle være veje og institutioner. Regionplanen skulle desuden rumme planerne for den særlige beskyttelse af kystområderne. Det indebar fx kontrol med sommerhusområder, så de kun benyttedes til ferieophold, og sikring af den frie adgang til strandene. De mindre forretninger, der let udkonkurreres af storcentre, havde en særlig plads i regionplanen, og der kunne sættes grænser for, hvor omfattende storcentre måtte være.

Selvom amtsrådet vedtog regionplanen, kunne miljøministeren nedlægge et veto, hvis planen stred mod væsentlige statslige interesser. I løbet af de fire år, der gik mellem revisionerne af regionplanen, kunne der komme projekter, fx vindmølleparker, der krævede ændring af planen. Der var derfor mulighed for at lave tillæg til regionplanen.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig