regionalisme - samfundsvidenskabeligt begreb

Regionalisme, i bred forstand en bevidsthed om et regionalt tilhørsforhold og en loyalitet i forhold hertil, eventuelt med udvikling af en særlig regional identitet. Mere specifikt og formelt udtrykker regionalisme en institutionel udvikling af et politisk system eller en administrativ organisering, baseret på en eller flere regioner. Regionalisme betegner ofte en politik eller ideologi, hvis formål det er at fremme betydningen af regionen som kulturel, økonomisk og politisk enhed. Som ideologi har regionalisme ofte tilknytning til føderalisme. Undertiden taler man om kritisk regionalisme, dvs. en tankegang, der lægger vægt på regionale tilhørsforhold og aktivt vender sig imod statslig centralisme. Regionalisme optræder også i en separatistisk variant, hvor dyrkelsen af regionernes betydning ofte i kombination med nationalistiske tendenser forbindes med kamp for selvstændighed for særlige regioner, fx Catalonien, Baskerlandet, Wales og Skotland.

I mindre vidtgående betydning refererer regionalisme til politiske og administrative reformer, der styrker det regionale niveau, fx den såkaldte nye regionalisme i 1990'ernes USA. I Europa har den europæiske integration medført en opblomstring af regionalistiske tendenser, bl.a. fordi visse regioner forventer at kunne spille en større rolle inden for et samlet EU end inden for deres nationalstat. Visionen om "regionernes Europa" hviler på en regionalistisk forestilling; der dannedes tidligt en regional inddeling inden for De Europæiske Fællesskaber, og i 1980'erne etableredes et samarbejde mellem regionerne. Med traktaten om Den Europæiske Union (Maastrichttraktaten) oprettedes i 1993 Regionsudvalget, hvori regionale enheder, bl.a. danske regioner og kommuner, er repræsenteret; udvalget har især rådgivende status.

Inden for studiet af international politik refererer regionalisme til forestillingen om et særligt samarbejde inden for regionale områder i det internationale system, fx knyttet til regionale organisationer, regionale kommissioner og regionale banker.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig