Regest, (af lat. regestum 'katalog, register', af regerere 'henvise, indføre i'), kort indholdsresumé af et brev eller et aktstykke. Regestformen ses anvendt af pladshensyn i trykte udgaver af historiske tekster, undertiden i kombination med uforkortede gengivelser af mere betydningsfulde tekster. En samling af regester kaldes Regesta, fx Regesta diplomatica historiæ danicæ, der er en fortegnelse over trykte breve vedr. Danmarks historie indtil 1660 (udgivet 1847-1907).