Regentskab, (se regent), en regents stilling og virksomhed; formynderregering; jf. Régence.