En regaranti er en sikkerhed, der skal dække det tab, som fx en bank risikerer at lide ved at stille en bankgaranti for en kunde. Regaranti foreligger også, når en kautionist får en tredjemand til at stille sikkerhed, fx pant for kautionistens eventuelle tab ved kautionen.