Regal, 1. lille transportabelt orgel; 2. gammel betegnelse for orgelets tungestemmer; 3. (adj.) kongelig.