Refutere, (af lat. refutare drive tilbage), gendrive.