Refundere, (af lat. refundere lade strømme tilbage, re- + fundere hælde, lade strømme), tilbagebetale; godtgøre.