Refrigerans, (lat. refrigerans, af refrigerare), kølende lægemiddel.