Refraktometer, (af lat. refract- + gr. -meter), instrument til måling af lysbrydningen i væsker og opløsninger.