Refraktærperiode, latensperiode, tidsrummet fra en muskelcelles sammentrækning eller en nervecelles impulsledning, til cellen igen kan stimuleres til aktivitet. Se også muskel (kontraktionsmekanisme og -styring).