Refraktær, (af fr. réfractaire, af lat. refractarius, af refringere), opsætsig; ulydig.