Refrakt, (af lat. refractus, af refringere bryde igennem, af re- + frangere brække, bryde itu, nedbryde), brudt.