Refræn, (af fr. refrain, af re- og -fraindre, af lat. frangere 'bryde', dvs. 'afbryde igen'), omkvæd, den flere gange tilbagevendende tekstligt ens del af en vokal komposition med flere strofer, fx folkevise eller populær refrænsang; se ritornel, rondo og kor (chorus) samt de middelalderlige sangformer ballade, rondeau, virelai og ballata.