Reformist, (af eng. reformist, fr. réformiste, af lat.), tilhænger af reformisme.