Reformationsfest, årlig fest for Reformationens indførelse, der siden 1500-t.s slutning holdes i de lutherske kirker, i Danmark på allehelgensdag. På Københavns Universitet var den nuværende årsfest indtil slutningen af 1800-t. en fest "i Anledning af Reformationens Indførelse og Rektorskiftet". Med 100 års mellemrum afholdt man til og med 1800-t. særlige fester for Luthers afladsteser 1517 og for Den Augsburgske Bekendelse 1530.